Corporate bedrijfspresentatie

De corporate bedrijfspresentatie. Het is verleidelijk om hier de meest gemaakte fouten te beschrijven die worden gemaakt bij presentaties, omdat het vermakelijk is en voor velen herkenbaar. Hoe het bedrijf werd opgericht, alle fusies en overnames, de leadership board, organigrammen en details over de verschillende divisies, omzet, wereldwijde locaties etc. Voor de toehoorders simpelweg niet interessant.

Een corporate presentatie moet op verschillende momenten in de “sales cycle’ gegeven kunnen worden. In de beginfase waarin awareness gecreëerd moet worden tot aan de eindfase waarbij het erom gaat spannen welke partij gekozen gaat worden. Presentatiemateriaal lijkt echter vaak te zijn geschreven voor directie en doet het ook vaak goed op directieniveau.  Het is raadzaam een presentatie te maken die voor de meerderheid van de mensen die ze gebruiken. Bedrijfspresentaties moeten werken voor de meerderheid van de mensen die ze gebruiken, niet alleen die aan de top.

Het is begrijpelijk dat je graag laat zien waartoe je als bedrijf allemaal in staat bent, maar vermoei je toehoorders er niet mee. Kijk en luister eens onbevangen naar iemand die de presentatie geeft en bedenkt of je het interessant zou vinden als het jouw bedrijf niet zou zijn.

 

 

De fysieke inhoud van de PowerPoint presentatie is medebepalend voor het succes dat je met de presentatie zult hebben. Veel tekst en grafische elementen helpen niet om je verhaal kracht bij te zetten. PowerPoint is, in tegenstelling tot wat tegenwoordig nogal eens wordt beweerd, een geweldige tool die je verhaal visueel zeer goed kan ondersteunen. Het juist inzetten van PowerPoint (of een ander medium) raad ik ten zeerste aan. Gebruik het goed en maak indruk met je verhaal.

En tot slot: zie het maken c.q. schrijven van een (bedrijfs)presentatie als een joint effort. Veel medewerkers hebben de beste ingevingen welke boodschap de presentatie moet bevatten.

En uiteraard blijkt meer dan eens dat het een uitdaging is om een goed verhaal neer te zetten. Een verhaal waarbij je boodschap écht wordt overgebracht, precies vertelt wat je doet en tegelijkertijd duidelijk maakt waar waar je als bedrijf voor staat. Als dat zo is, laten we er dan eens een gesprek aan wijden. 

Jouw bedrijf is het waard om gehoord te worden