Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT BAS FELLINGER

BAS FELLINGER werkt conform de wettelijke eisen omtrent de omgang met en opslag van persoonlijke gegevens, zoals vastgelegd in de Europese regelgeving General Data Protection Regulation (GDPR) en de Nederlandse afgeleide Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BAS FELLINGER gevestigd aan de Abel Tasmankade 5 te Haarlem.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BAS FELLINGER kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de producten/diensten van BAS FELLINGER en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BAS FELLINGER verstrekt. BAS FELLINGER kan hierbij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw geslacht
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw (mobiele) telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM HEEFT BAS FELLINGER GEGEVENS NODIG?

Persoonlijke gegevens worden vastgelegd met als doel om klanten goed en snel van dienst te kunnen zijn en/of om van hun diensten gebruik te kunnen maken. BAS FELLINGER doet dit omdat u gebruik maakt van zijn diensten, overweegt te gaan gebruiken of uitprobeert, gerelateerde diensten afneemt of overweegt af te nemen of omdat BAS FELLINGER vermoedt bedrijfsmatig iets voor u te kunnen betekenen, of omgekeerd, omdat u, bedrijfsmatig iets voor BAS FELLINGER kan betekenen.

HOE LANG BEWAART BAS FELLINGER GEGEVENS?

BAS FELLINGER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

BAS FELLINGER verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daarvoor een wettelijke verplichting is.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BAS FELLINGER (https://redcowbows.com) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder (een deel van) het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. BAS FELLINGER gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BAS FELLINGER. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken aan u toe te sturen. Mail hiervoor naar info@www.redcowboys.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

COOKIES

Als u onze website bezoekt dan worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden geanonimiseerd), de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. BAS FELLINGER verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd.

GOOGLE ANALYTICS

BAS FELLINGER maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website van BAS FELLINGER bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Alle verzamelde bezoekersstatistieken zijn eigendom van Google. Ze kunnen deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees hier het privacybeleid van Google. Mocht u Google Analytics helemaal willen blokkeren, dan kan dat door deze add-on te installeren in uw browser.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers, in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BAS FELLINGER te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BAS FELLINGER heeft hier geen invloed op.

BAS FELLINGER heeft Google geen toestemming gegeven om via BAS FELLINGER verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.redcowboys.com.

BAS FELLINGER zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

WIJZIGINGEN

Dit privacy statement kan door BAS FELLINGER te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande melding. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.